Technidok - The golobal document solution in Central Europe
Technidok - The global document solution in Central Europe
English Čeština Slovenčina Francais Deutsch Italiano العربية Русский Español 中文 (簡體) 中文(繁体)
 

Proces kontroly kvality

Proces kontroly kvality od zadání zakázky až po její dodání

     Každý zákazník má přiřazeného svého projektového manažera, který zajišťuje veškerou komunikaci se zákazníkem a stará se o jeho požadavky, od prvního kontaktu až po záležitosti týkající se fakturace – tím odpadá předávání zákazníka mezi jednotlivými odděleními firmy, čímž se usnadňuje a zrychluje celý proces.

     Po odsouhlasení kalkulace zákazníkem vytvoří projektový manažer interní formulář, tzv. QA list (QA=Quality assurance), do kterého se zaznamenává kompletní průběh projektu za účelem případného budoucího dohledání.

     Podle daného oboru zvolí projektový manažer vhodného překladatele, který se orientuje v terminologii a má v daném oboru zkušenosti.

     Během překladu je navíc vytvářen speciální formulář s dotazy k danému projektu (tzv. Query sheet), který je následně zaslán zákazníkovi k vysvětlení: v naprosté většině případů se jedná o význam nejasných zkratek či termínů, případně o chyby ve zdrojovém textu, které je třeba opravit. Po obdržení odpovědí od zákazníka je překlad dokončen a je zaslán dalšímu rodilému mluvčímu za účelem korektury.

     Po dokončení korektury následují kontroly ze strany projektového manažera, které jsou prováděny pomocí speciálních softwarových nástrojů (v případě CAT nástrojů) či manuálně - např. se jedná o kontrolu kompletnosti překladu, ověření formátování, číselných údajů v textu atd. Každý krok se zaznamenává do již zmíněného QA listu.

     Po dokončení výše uvedených kontrol je překlad ve své finální podobě odeslán zákazníkovi spolu se žádostí o potvrzení jeho přijetí.

     Tím však naše služby ještě nekončí – v rámci naší ceny nabízíme i kontrolu finálních souborů po grafice (dtp) zdarma. I sebelepší překlad mohou zkazit nesprávně provedené grafické práce. Z naší zkušenosti se často stává, že dojde k záměně stylů, poškození fontů atd. a finální výsledek může být i tristní.

     Navíc, pokud si grafické práce objednáte přímo u nás společně s překladem, obdržíte na ně speciální cenu.


E-mail:technidok@technidok.cz

Ver. 1.0.6
WebMaster: Petr Kuttler